bgenroruestr

Гранитът

е една от най-разпространените магмени скали в природата. Той съставлява 95% от обема на всички интрузивни скали. Съдържа кварц, ортоклаз, биотит и други минерали. Гранитът е от най-плътните и твърди скали, поради високото си съдържание на кварц, освен това има ниско водопоглъщане и висока устойчивост на студ.Приложение

Използва се от дълбока древност в строителството като материал за облицоване на външни и вътрешни стени, подове, фасади, декоративни елементи.

ВИЖ ОЩЕ - ГРИЖА ЗА ГРАНИТА