bgenroruestr

Варовикът

е бяла седиментна скала, съставена предимно от калциев карбонат. По своя произход варовиците могат да бъдат хемогенни, биогенни и кластични (изградени от преотложени парчета варовик). Има няколко вида варовици: обикновен, черупчест и креда. Обикновеният варовик се използва като строителен материал. Черупчестият варовик се нарича така, защото в него още личат черупките на различни животни.Той е много красив и се използва за облицовка на сгради, чешми и други.Приложение

Използва се от дълбока древност в строителството като материал за облицоване на външни и вътрешни стени, подове, фасади, декоративни елементи.

ВИЖ ОЩЕ - ГРИЖА ЗА ВАРОВИКЪТ